Martin Skaug

Martin Skaug (42) Oslo

Martin er operativ salgsdirektør for Eterni. Han har jobbet innenfor bygg og industri 14 år. Martin er selv utdannet innenfor yrkesfag (tømrer og teknisk fagskole). Han ser gleden av å hjelpe mennesker og har et sterkt ønske om å coache og bidra til at det blir lys i tunellen for kandidaten. Flere ganger har Martin hjulpet folk med å ferdigstille sitt utdanningsløp samt å skaffe folk jobb. Stor erfaring med å kartlegge hvilke behov en person har og trenger for å komme tilbake til arbeidslivet. Martin mener det å ha et arbeid å gå til, som man liker, skaper god helse. Hadde selv litt problemer med første fagprøve, og kjenner seg igjen når han ansetter nye mennesker som kan ha falt ut av utdanningsløpet. Martin er tydelig på at bemanningsbransjen er en plattform for mange til å få fast arbeid.