MARTIN SKAUG (42)

Operativ salgsdirektør for Eterni

 

– Trygghet i arbeidslivet har en massiv innvirkning på hverdagen til et menneske, de får et sosialt nettverk og rutiner som er meget viktig.

 

 

Faktaboks:

Martin er operativ salgsdirektør for Eterni. Han har jobbet innenfor bygg og industri 14 år. Martin er selv utdannet innenfor yrkesfag (tømrer og teknisk fagskole). Han ser gleden av å hjelpe mennesker og har et sterkt ønske om å coache og bidra til at blir lys i tunellen for kandidaten. Flere ganger har Martin hjulpet folk med å ferdigstille sitt utdanningsløp samt å skaffe folk jobb. Stor erfaring med å kartlegge hvilke behov en person har og trenger for å komme tilbake til arbeidslivet. Martin mener det å ha et arbeid å gå til, som man liker, skaper god helse. Hadde selv litt problemer med første fagprøve, og kjenner seg igjen når han ansetter nye mennesker som kan ha falt ut av utdanningsløpet. Martin er tydelig på at bemanningsbransjen er en plattform for mange til å få fast arbeid.

 

 

Fortell én ting om deg selv som mange ikke vet om:     

– Jeg er veldig opptatt av rettferdighet. 

 

Hvorfor sa du ja til å bli mentor i Eterni Stiftelsen?   

– Fordi jeg mener jeg kan bidra og få mennesker ut i et godt arbeidsløp, og har også en interesse av å se folk lykkes. 

 

Hva er din spisskompetanse når du skal ansatte mennesker? 

– Føler at jeg er en god menneskekjenner 

 

Hva er det første du ser etter hos en mulig medarbeider?   

–  En bakgrunn å bygge på. Pluss ser på historien, og hva som er skjedd med vedkommende. 

 

Hva betyr det å kunne utgjøre en forskjell i folks hverdag om de har jobb eller ikke?   

– Det betyr mye, liker å se at andre folk lykkes og mestrer sin hverdag. 

 

Hvordan opplever du at tryggheten i arbeidslivet påvirker mennesker?   

– Det har en massiv innvirkning på hverdagen til et menneske, de får et sosialt nettverk og rutiner som er meget viktig.

 

Hvilke råd har du til folk som skriver CV og søker på jobber?   

– Være ærlig og detaljert. Gjerne bruke Hvem, Hva og Hvor, da kommer Hvilke, hvorfor osv, som igjen forteller utrolig mye om hva man har gjort i tidligere arbeidssituasjoner. 

 

Hva brenner du for? 

– Å få flest mulig i arbeid.