MAREN SELVIK (24)

HR-konsulent i Pedagogisk VikarSentral

 

– Jeg tror det er viktig å lære seg å se litt bort i fra førsteinntrykk, fordi det ofte kan være misvisende. Et intervju kan for eksempel være preget av nervøsitet, og ikke alle opplever at de fikk frem sitt virkelige seg i en slik situasjon

 

 

Faktaboks: Kommer fra Hamar, men er nå bosatt i Stavanger. Flyttet til Oslo for å studere, men var usikker på hva jeg spesifikt ville studere.  Har hele tiden ønsket å jobbe med mennesker, og tenkte det var fint å starte med et årsstudium i psykologi. Forstod ganske fort at dette var riktig studiet for meg, og gikk videre over til bachelorstudiet i psykologi. Det var her jeg ble introdusert for faget organisasjonspsykologi, og det vekket en interesse i meg. Jeg undersøkte mulighetene for å kunne fordype seg videre i det, og begynte da på mastergrad i arbeid og organisasjonspsykologi ved Universitet i Oslo. Leverte masteroppgaven nå i mai 2021, så jeg er akkurat ferdig utdannet. I november 2020 var jeg så heldig å begynne som HR-konsulent i PVS, og jeg har tatt med meg den faglige kunnskapen inn i arbeidshverdagen. Både når jeg har intervjuer og medarbeidersamtaler, men også når det kommer til å være en god kollega og ansatt. Det er viktig å støtte og heie på hverandre, uavhengig av hvilken stilling og arbeidsoppgaver man har i organisasjonen. 

Fortell én ting om deg selv som mange ikke vet om

– Jeg har hoppet i fallskjerm i Afrika med 15 minutters sikkerhetskurs på forhånd. 

Hvorfor sa du ja til å bli mentor i Eterni Stiftelsen?

– Det er flere grunner til at jeg søkte på å bli mentor, og videre takket ja. Det å være en del av et arbeidsmiljø, og vite at du har noe å gå til flere dager i uken kan være med på å gi hverdagen en ny mening. Jeg tror jeg kan si med sikkerhet at det er svært få mennesker som faktisk ønsker å stå utenfor arbeidslivet. For flere kan det ha oppstått hendelser eller livssituasjoner som dessverre har påvirket og ført til at de enten mistet jobben, trakk seg fra jobben eller at de aldri fikk den jobben. Men, det er viktig å vite at det finnes muligheter og hjelp – og det er dette jeg vil få frem og vise. Alle har et potensiale, men det er ulikt fra menneske til menneske hvordan det utnyttes og videre uttrykkes. Dette mener jeg at det må vises en forståelse for, og jeg har troen på at vi gjennom trygghet, tålmodighet og tillit kan få frem det beste i hvert enkelt menneske. Det er mange mennesker der ute som sitter inne med en enorm arbeidslyst og arbeidskapasitet, og jeg har virkelig lyst til å hjelpe disse personene på veien inn i arbeidslivet.  

Hva er din spisskompetanse når du skal ansatte mennesker?

– Jeg er opptatt av medmenneskelighet, og jeg har en regel for meg selv at jeg uansett skal være et godt menneske og at personene i andre enden skal sitte igjen med et inntrykk av at «hun var hyggelig å prate med». Jeg plukker ofte opp de små tingene som er viktig for å bli kjent med mennesker, og bygger videre på de med spørsmål som gjør at det føles trygt å kunne åpne seg for meg. 

Hva er det første du ser etter hos en mulig medarbeider?

– Jeg tror det er viktig å lære seg å se litt bort i fra førsteinntrykk, fordi det ofte kan være misvisende. Et intervju kan for eksempel være preget av nervøsitet, og ikke alle opplever at de fikk frem sitt virkelige seg i en slik situasjon. Det å være engasjert og åpen for samarbeid er noe jeg anser som positivt, men absolutt ikke noe jeg ser etter første gang. Det viktigste for meg er at personen skal føle seg trygg på at de kan være den de er, også jobber vi ut ifra det. 

Hva betyr det å kunne utgjøre en forskjell i folks hverdag om de har jobb eller ikke?

– Det betyr utrolig mye. Jeg nevnte det litt innledningsvis, at det å være en del av et arbeidsmiljø har utrolig mye å si for den psykiske helsen vår. Men det handler også like mye om rutiner i hverdagen, og at du får brukt de egenskapene og den kapasiteten du sitter inne med. Vi mennesker ønsker jo å være en del av noe, og arbeidsplassen er et fint sted for nettopp dette. Det er flere jeg har hatt på intervju som sier at de gleder seg til å komme til noe sosialt, og bare det å få jobbe. Og det tror jeg det ligger mye i, kanskje spesielt etter dette året også. 

Hvordan opplever du at tryggheten i arbeidslivet påvirker mennesker?

– Det å ha en trygg plass å gå til, og føle at du blir anerkjent er viktig. Jeg tror vi lett blir påvirket og styrt av trygghet, uavhengig om det er arbeidsplass eller andre relasjoner. Å komme til en arbeidsplass hvor du opplever å bli sett og hørt, vil i stor grad føre til en opplevelse av trygghet til den plassen og dette vil påvirke både arbeidsgiver og arbeidstaker positivt. Denne tryggheten kan også gi videre muligheter innenfor arbeidslivet, fordi trygghet ofte er nøkkelen for å tørre å dele sine meninger, tanker og ideer.

Har du en god historie om noen som du har vært skeptisk til, men som har levert langt over evne når du gitt dem sjansen?

– I PVS har jeg flere intervjuer i uken, og noen vil jo skille seg ut mer enn andre. Vikarene våre jobber i forskjellige barnehager, og de møter ulike ansatte og barn nesten hver uke. Det å skulle bytte arbeidsmiljø såpass ofte, kan være utfordrende fordi du møter så forskjellige mennesker og det er ikke gitt at du skal gå overens med alle de. I de tilfellene det har vært en liten kræsj mellom vikar og barnehage, så kan man bli skeptisk til hvordan det blir i neste barnehage. Men her har flere av vikarene virkelig vist at det ikke er noe problem, og jeg har ved flere anledninger fått gode tilbakemeldinger på vikarene etter slike situasjoner. Det synes jeg også viser at det er helt greit og normalt og ikke fungere en plass, mens man fungerer kjempegodt en annen plass. 

Hvilke råd har du til folk som skriver CV og søker på jobber?

– Mitt tips til de som skal skrive en søknad og CV er å ikke overtenke det du skal skrive. Det viktigste er å få frem hvem du er. Om du har såkalte «hull» i CV eller om du er overkvalifisert spiller ingen rolle, du søker fortsatt på den jobben fordi du ønsker den jobben. Det tenker jeg er viktig å huske på, både for deg som søker jobb, men også for de som leser søknaden. Å eventuelt ha tidligere arbeidserfaring er fint for å kunne vite mer om hvem du er, ikke fordi tidligere arbeidserfaring er viktig. 

Hva brenner du for?

– Det er viktig for meg at vi mennesker heier på hverandre, og at vi unner andre personer suksess. Jeg tror alle kan bli flinkere til å gi mer positive tilbakemeldinger og skryt når andre har gjort noe bra eller har oppnådd et mål, uavhengig av hva det målet er. Vi har alle ulike utgangspunkt, og jeg tror det er viktig å vise støtte og engasjement selv om målet ditt kanskje er noe annet.