Muligheter i trygge rammer

Ønsker du støtte fra Eterni stiftelsen på veien tilbake til arbeidslivet?

Om muligheter i trygge rammer 

Svært mange i Norge står utenfor arbeidslivet i dag. Det er tøft og krevende å være uten arbeid over lengre tid. Mange som drømmer om å få være med å bidra, opplever å bli nedprioritert gang etter gang. Det er utfordrende å være den som stadig havner nederst i søknadsbunken, som aldri bli innkalt på intervju, og som en ikke føler det er bruk for eller behov for.

Ikke minst får dette også store samfunnsmessige konsekvenser. Ressurser og talenter går tapt, og forskjellene øker. Mange sitter til og med på kunnskaper og ferdigheter som er etterspurt i arbeidslivet, men mangler den siste linken som gjør at man kommer i jobb.

Hva kan vi tilby?
Gjennom mentorprogrammet vil utvalgte kandidater få nøye oppfølging, råd og veiledning av en personlig og erfaren mentor. Tilbudene og tiltakene vil være tilpasset den enkelte, og fastsettes i samarbeid og dialog mellom mentor og kandidat. Eksempel på tiltak: kurs og videreutdanning, betaling av lønn under arbeidsrettet tiltak, m.m.

Hvem kan søke?

For å kvalifisere til opptak i mentorprogrammet “Muligheter i trygge rammer”, må du oppfylle følgende kriterier:

 • Du må ha vært arbeidsledig i 12 måneder eller mer på søknadstidspunktet
 • Du må være tilknyttet distrikter hvor Eterni Gruppen har sin kjernevirksomhet (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger)
 • Du må ha et stort ønske om å komme tilbake i arbeid
 • Du har kapasitet til å arbeide i en fulltidsstilling
 • Fortrinnsvis ønske om karriere innen Eterni Gruppens fagområder:
  • pedagogisk
  • bygg og industri
  • produksjon, lager og logistikk
  • elektro
 

Søknadsfrister og varighet

Stiftelsen tar inn 3 kandidater i programmet to ganger i året, og vi åpner for mottak av søknader ca. to måneder før hver søknadsfrist. 

Frist for å søke er 1. august og 1. januar – hvert år. 

Hva er mentorordningen?

Eterni Stiftelsen skal hjelpe mennesker som har stått utenfor arbeidslivet tilbake i jobb.

 

Mentorordningen er kjerneprogrammet til Eterni Stiftelsen, og den går ut på at vi skal hjelpe mennesker som har stått utenfor arbeidslivet i 12 måneder eller mer tilbake til arbeidslivet.

Er du en arbeidsgiver?

Er du arbeidsgiver som ønsker å være mulighetsbedrift tilknyttet vår mentorordning?

Mentorordningen «Muligheter i trygge rammer» har som mål at alle kandidatene som blir plukket ut og som gjennomfører denne ordningen får arbeid i en Mulighetsbedrift.

En Mulighetsbedrift er en arbeidsgiver som: 

 • Ønsker å omfavne personer som ikke har kommet inn eller har falt utenfor arbeidslivet av ulike grunner
 • vil støtte en av våre motiverte kandidater som har fullført mentorordningen gjennom Eterni Stiftelsen 
 • Har et rekrutteringsbehov
 • Har tid og hjerterom til opplæring av kandidater på lik linje med andre nyansatte
 • Ønsker samarbeid med NAV (Hver enkelt kandidat vil bli behandlet separat i forhold til omfang, støtte og varighet)
 • Ønsker å bidra i dugnaden om å gi mennersker arbeid, de som ellers faller nederst i jobbsøkerbunken

Dersom det ovennevnte er av interesse og dere ønsker å få mer informasjon om det å være Mulighetsbedrift, venligst send oss en e-post til: kontakt@eternistiftelsen.no så kontakter vi deg!