Gode hverdagsopplevelser for barn og unge

Søk om støtte her 

Vi tar kontinuerlig imot nye søknader om midler til Gode hverdagsopplevelser for barn og unge. Søknadene blir ikke behandlet før søknadsfristens utløp. Husk mulighet til å legge ved vedlegg.

 
Søknadsfrist: 1. juni og 1. desember


  Du må godta dette for å sende søknad


  Dersom du haker av her, gir du oss tillatelse til å bruke bilder, tegninger o.l. du sender oss, til markedsføring av Eterni Stiftelsen og i annonsering av vinnere.

  Om Gode hverdagsopplevelser for barn og unge

  Eterni Stiftelsen støtter gode tiltak og initiativ rettet mot barn og unges hverdagsopplevelser. Denne støtteordningen har eksistert siden 2015, og gikk tidligere under navnet “PVS-fondet”.

  Formålet er å fremme de gode opplevelsene i barnas hverdag, med særlig fokus på barn som gjerne fortjener litt ekstra.

  Støtten kan gå til innkjøp av fysisk utstyr eller verktøy til barnas bruk, eller til turer, opplevelser eller arrangement som skaper gode minner, relasjoner og lærdom. Både skoler, barnehager, skolefritidsordninger eller andre organisasjoner eller institusjoner som jobber direkte med å fremme gode opplevelser for barn og unge, kan søke.

  Vi støtter ikke:

  • Virksomheter i utlandet
  • Kostnader til ordinær drift eller vedlikehold
  • Som hovedregel skal ikke midlene gå til lønn eller honorarer (med unntak av visse tilfeller hvor personen/oppdragstakeren spiller en avgjørende rolle for barna direkte)
  • Utstyr, kurs e.l. til ansatte eller andre voksne

  Øvrige faktorer vi også tar med i vurderingen, men som ikke er absolutte kriterier for å motta støtte:

  • Hvor mange barn får utbytte av midlene?
  • I hvilken grad bidrar midlene også positivt inn mot miljø og bærekraft?
  • Går midlene til ekstra utsatte barn? (f.eks. grunnet sosiale faktorer, minoritetsspråk, fattigdom, funksjonshemming, e.l.)
  • Stiftelsen prioriterer støtte til tiltak i de geografiske områdene hvor Eterni Gruppen har sine kontorlokaler.
  • Kreativitet i søknaden vektlegges
   

  Vi deler ut inntil 50 000 kroner to ganger i året. Søknadsfrist 1. juni og 1. desember – hvert år.

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin

  Tidligere tildelinger

  Her finner du en oversikt over prosjekter og aktiviteter som har mottatt støtte de siste årene. Tildelingsarkivet vil bli oppdatert fortløpende.