Gode hverdagsopplevelser for barn og unge

Søk om støtte her 

Vi tar kontinuerlig imot nye søknader om midler til Gode hverdagsopplevelser for barn og unge. Søknadene blir ikke behandlet før søknadsfristens utløp. Husk mulighet til å legge ved vedlegg.

 
Søknadsfrist: 1. juni og 1. desember

Om Gode hverdagsopplevelser for barn og unge

Eterni Stiftelsen støtter gode tiltak og initiativ rettet mot barn og unges hverdagsopplevelser. Denne støtteordningen har eksistert siden 2015, og gikk tidligere under navnet “PVS-fondet”.

Formålet er å fremme de gode opplevelsene i barnas hverdag, med særlig fokus på barn som gjerne fortjener litt ekstra.

Støtten kan gå til innkjøp av fysisk utstyr eller verktøy til barnas bruk, eller til turer, opplevelser eller arrangement som skaper gode minner, relasjoner og lærdom. Både skoler, barnehager, skolefritidsordninger eller andre organisasjoner eller institusjoner som jobber direkte med å fremme gode opplevelser for barn og unge, kan søke.

Vi støtter ikke:

  • Virksomheter i utlandet
  • Kostnader til ordinær drift eller vedlikehold
  • Utstyr til ansatte

Øvrige faktorer vi også tar med i vurderingen, men som ikke er absolutte kriterier for å motta støtte:

  • Hvor mange barn får utbytte av midlene?
  • I hvilken grad bidrar midlene også positivt inn mot miljø og bærekraft?
  • Går midlene til ekstra utsatte barn? (f.eks. grunnet sosiale faktorer, minoritetsspråk, fattigdom, funksjonshemming, e.l.)
  • Stiftelsen prioriterer støtte til tiltak i de geografiske områdene hvor Eterni Gruppen har sine kontorlokaler.
  • Kreativitet i søknaden vektlegges
 

Vi deler ut inntil 30 000 kroner to ganger i året. Søknadsfrist 1. juni og 1. desember – hvert år.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tidligere tildelinger

Her finner du en oversikt over prosjekter og aktiviteter som har mottatt støtte de siste årene. Tildelingsarkivet vil bli oppdatert fortløpende.