Våre støtteordninger

Eterni Stiftelsens formål er å skape en lysere og mer meningsfull hverdag for enkeltmennesket. Gjennom våre prosjekter ønsker vi å gi barn, unge og voksne gode opplevelser og nye muligheter.

Mentorordning

Muligheter i trygge rammer

Stiftelsens kjerneprogram Muligheter i trygge rammer, skal gi jobbmuligheter i trygge rammer til mennesker som har stått utenfor arbeidslivet i en lengre periode på minst 12 måneder. Gjennom råd, veiledning og en rekke skreddersydde verktøy vil vi bistå enkeltmennesker til å komme i fast arbeid.
Mann som går i fjellet
Jente som lukter på rose

Tildeling

Gode hverdagsopplevelser for barn og unge

To ganger i året tildeles kr. 50 000 til formål som skal fremme gode opplevelser for barn og unge. Skoler, barnehager, SFO’er eller andre organisasjoner og institusjoner som jobber for og med barn og unge, kan søke.