Svelvik Idrettsforening ved Svelvik E-Sport

Svelvik Idrettsforening ved Svelvik E-Sport får tildelt 10.000 kr til datamus, tastatur og headset. Svelvik E-sport ble stiftet i februar 2020, med mål om å flere barn og ungdom til å delta i organisert idrett. De ønsker å legge til rette for organiserte treninger under trygge omstendigheter. Treningene består av både fysisk- og psykisk trening, der barn og unge jobber med strategi og teori. Fokusområdet deres er nettvett og trygghet på digitale arenaer. Vi håper midlene kommer godt med, og at de kan bidra til å skape gode verdier og et felleskap for barn og unge.