FAU ved Samnanger barneskule

FAU ved Samnanger barneskule får tildelt 20.000 kr til å bedre uteområdet ved skolen. Per dags dato har skolen et dårlig leketilbud for barna utendørs. PVS-fondets bidrag skal gå til innkjøp av lekeapparat som både yngre- og eldre elever kan benytte seg av. Vi håper midlene kan bidra til skape et godt miljø for lek og uteaktiviteter på skolen.