Eterni Stiftelsen er her for de som trenger litt ekstra støtte på vei inn i arbeidslivet

Eterni Stiftelsen er en uavhengig stiftelse som har som formål å skape jobbmuligheter i trygge rammer til mennesker som har stått utenfor arbeidslivet en lengre periode. Stiftelsen gir også bidrag til andre samfunnsnyttige formål, særlig rettet mot barn og unge. Visjonen i stiftelsen er å skape en lysere og mer meningsfull hverdag for mennesker. 

Stiftelsen ble opprettet 8. mars 2021 av Rune Myrseth, konsernsjef i Eterni Gruppen AS, og finansieres med 2 % av Eterni Gruppens driftsresultat. Eterni Gruppen er et norskeid rekrutterings og bemanningsselskap, med hovedkontor i Bergen. Som erfarne HR-spesialister stiller også selskapet sin kompetanse og sine ressurser til rådighet for dem som trenger det mest, gjennom vårt veldedige mentorprogram “Muligheter i trygge rammer”.

Styret

Eterni Stiftelsens øverste organ er et styre på 3 medlemmer. Medlemmene utpekes for en periode på 2 år av gangen. Valg avholdes annethvert år den 8. mars, og foregår elektronisk. Styrets oppgaver er å sikre at stiftelsen drives effektivt og godt slik at formålet realiseres. Styret skal med andre ord 

  • sikre at midlene går til formålet det er tiltenkt
  • sørge for at stiftelsens kapital forvaltes så den gir en god og trygg avkastning 
  • legge til rette for åpen og tillitsskapende drift

 

RUNE MYRSETH | STYRELEDER
Rune Myrseth (f. 1976i Bergen) er konsernsjef i Eterni Gruppen. Hele sin karriere har han jobbet med å få folk i arbeid; han har over 20 års erfaring fra bemanningsbransjen.
gerd kristiansen | STYREMEDLEM
Gerd Elin Kristiansen (f. 1955 i Harstad) er tidligere LO-leder (2013-2017). Hun er utdannet helsefagarbeider, og har hatt ulike tillitsverv i en årrekke. Kristiansen har alltid hatt et brennende engasjement for arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet.
clas brede bråthen | STYREMEDLEM
Clas Brede Bråthen (f. 1968 i Drammen) er tidligere skihopper, og har siden 2004 vært sportssjef for det norske Hopplandslaget.
Clas Brede er opptatt av rettferdighet og har tro på å gi folk ansvar og myndighet, og la dem få mulighet til å feile og få mulighet til å korrigere feilene sine. Han har også vært en forkjemper for økt likestilling i hoppsporten.
 
 

Vedtekter

§ 1 Navn
Stiftelsens navn er Eterni Stiftelsen.

§ 2 Adresse
Stiftelsen har kontor i Bergen kommune.

§ 3 Formål
Stiftelsen har som formål å skape muligheter i trygge rammer til mennesker som har stått utenfor arbeidslivet i en lengre periode på over 12 måneder. Stiftelsen skal finansiere og legge til rette for arbeidsplasser til mennesker som har behov for ekstra bistand.
Eterni Stiftelsen er opptatt av å se mennesker og gi alle en sjanse i arbeidslivet. Dette kan gjøres med tilskudd, mentorordninger, og legge til rette for nye arbeidsplasser.
Stiftelsen skal utføre de oppgaver lovgivningen og vedtektene til enhver tid pålegger stiftelsen. Stiftelsen skal videre tildele gaver til samfunnsmessige formål, spesielt rettet mot barn og unge. Stiftelsen skal søke å oppnå markedsmessig avkastning på sin egenkapital.

§ 4 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er NOK 500 000.

5 Styre
Styret er stiftelsens øverste organ, og skal bestå av 3 medlemmer.
Styrets medlemmer velges av ansatte og kunder av Eterni Gruppen. Valg av styremedlem avholdes annethvert år den 8. mars og foregår elektronisk.

§ 6 Stiftelseslov
For de spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i vedtektene, skal den til enhver tid gjeldende stiftelseslov følges.