PVS-fondet flyttes over til Eterni Stiftelsen

I forbindelse med opprettelse av den nye Eterni Stiftelsen, vil PVS-fondet flyttes over med umiddelbar virkning.
Jente som lukter på rose

Siden våren 2015 har PVS tildelt midler til en rekke ulike formål som skal fremme gode opplevelser for barn og unge. Høsten 2018 ble PVS kjøpt opp av Eterni Gruppen og nå er det opprettet en stiftelse på initiativ fra Gruppen. Det ble derfor naturlig å flytte PVS-fondet over hit. 

Stiftelsens styre vil blant annet bestå av Clas Brede Bråthen (Sportssjef for Norges Hopplandslag), Gerd Kristiansen (styreleder i Norsk Folkehjelp og tidligere LO-leder) og Rune Myrseth (konsernsjef i Eterni Gruppen). Stiftelsen har som hovedformål å gi jobbmuligheter i trygge rammer til mennesker som har stått utenfor arbeidslivet i en lengre periode, bl.a. gjennom finansiering av arbeidsrettede tiltak og veiledning.