Harstad Makers / First Lego League

Harstad Makers / First Lego League får hele 20.000 kroner fra PVS-fondet / Eterni Stiftelsen.

– Bidraget fra dere er et kjempeflott tilskudd, sier Trond Halvar Bendiktsen i Harstad Makers / First Lego League.

«Hovedmålet med First Lego League er å øke interessen for kompetanse i realfag for barn mellom 10 og 16 år. First Lego League inspirerer barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere», heter det i tildelingsbeslutningen.

– Midlene vil brukes til de utgiftene som er knyttet til å få gjennomført et arrangement med stort behov for tekniske løsninger og logistikk som flyter, sier Bendiktsen.

First Lego League er en kunnskaps- og teknologiturnering som hvert år arrangeres i 40 land verden over og er forankret i læreplanen for grunnskolen. 

– FIRST® LEGO® League Challenge er en kunnskaps- og teknologikonkurranse som strekker seg over en arbeidsperiode på åtte uker. Den har som mål å inspirere barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. I løpet av arbeidsperioden vil deltagerne oppleve utforskertrang og skaperglede, sette egne ideer ut i livet, og lære seg å programmere, forteller Bendiktsen ivrig.

– Hvordan opplever dere at barna bruker First Lego League som lærings- og utviklingsarena?

– I FIRST® LEGO® League: Challenge får deltakerne selv forske på samfunnsaktuelle utfordringer som er laget spesielt for deres aldersgruppe. Oppdragene er laget for å engasjere og inspirere barn og ungdom innen vitenskap og teknologi, svarer Bendiktsen.

Han forteller at det er avgjørende med sponsorstøtte for å kunne gjennomføre arrangementet. Nå ser de fram til finaledagen i november.

– Deltakerne jobber med prosjekt og programmering fra midten av september, så samles alle lagene til en finaledag andre lørdag i november – et arrangement som trekker store mengder publikum og som er et høydepunkt i skoleåret for deltakerne!

I tildelingsbegrunnelsen kan en videre lese at arrangementet vil skape gode minner og en bærekraftig framtid samt at PVS-fondet ikke har støttet noe lignende arrangement tidligere. I 2020 ble turneringen gjennomført digitalt. Det gjorde at man fikk opprettholdt et sosialt, nyttig og inkluderende fritidsarrangement i en tid hvor det var spesielt viktig for barn og unge å ha et tilbud å gå til.